تخفیف ها و جوایز سال 1403

فروشگاه
اوج الکتریک
0

سرقت پنل آیفون تصویری

سرقت پنل آیفون تصویری . با توجه به اهمیت این موضوع ویک آمارموثق دیگرازهمکاران نصب وفروش بسیاری ازمشتریان جدیددرمعرض سرقت پنل وتجهیزات قراردارند. اکنون میخواهیم 5روش طلایی برای جلوگیری از سرقت پنل آیفون تصویری را باشماعزیزان به اشتراک بگذاریم. تاامکان سرقت به حداقل وزمان بسیارزیادی برای انجام این کار ازسمت سارقین نیاز باشد. برای روشن شدن بیشتر موضوع اول بایدببینیم روش سرقت به چه نحوی است وتوسط چه سارقینی انجام می پذیرد.

از آنجایی که پنل تصویری سرقت شده همواره ارزش پایینی دارد . همچنین تهیه و نصب آن برای ساختمان بسیارگران تمام می شود. پس بایدبدانیم سارقی که برای بازکردن وسرقت می آید بسیارکم تجربه وتازه کاراست وشایدهم از دسته معتادین باشد.

تامین روشنایی برای محل:

دانستن این نکته لازم است که درشرایط نورکم هیچ نمونه ای ازپنل دم دری توانایی رصدمحیط بیرون رانداشته ال ای دی های قرارداده شده برای دیدشب مناسب نیستند.

جهت تامین روشنایی بیرون درب و همچنین داشتن تصاویرشفاف و عالی درشب ازانواع لامپ و چراغ مجهز به سنسورحرکتی و یا تایم داربهره ببرید. و این نکته را بدانید که سرقت درتاریکی اتفاق می افتد و نه درروشنایی.

جاگذاری پنل تصویری:

خوب شایداین امرکمی برای ساکنین جدیدآپارتمان قابل پذیرش نباشدولی باید ازلحاظ جانمایی بسیاردقت به عمل آوریم که پنل تصویری را درکنج و یاجایی که در دیدعابرین نباشد نگذاریم و یاروی استند و پایه آیفون تصویری و درپشت سبزه باغچه قراردهیم و یاهرنوع مکانی که پرخطر می باشد که این امرباعث ترغیب سارق به بازکردن وسرقت می شود واگر این امر اتفاق افتاده باید نسبت به جابجایی آن اقدام فوری بنماییم.

استفاده از وسایل حفاظتی فیزیکی

خوب بهترین راهکار برای ایمن کردن، خریدهم زمان تجهیزات آیفون تصویری ایرانی و قاب بارانگیرمی باشد . شاید سوالی برای شما پیش بیاید که نیازی به قاب باران گیرندارم وپنل من درزیر سقف قراردارد ولی یکی از وظایف اصلی این محصول حفاظت ازخود پنل تصویری می باشد که با 4 عدد پیچ که به دیوار می خورد می تواند زمان بسیار زیادی را از کسانی که قصدباز کردن وسرقت پنل دارند بگیرد. نکته دیگراستفاده ازخلاقیت نصاب و یاافراد مختلف وساکنین ساختمان داردکه میتوانندبااستفاده ازلوازم و ابزارها،طرحی درست کنند که بانصب و قرارگیری برروی پنل،کاربازکردن وسرقت رابسیار پیچیده نماید واین کاربسیارموثرواقع می شود.

از سیستم هوشمند دزدگیر استفاده کنید:

برای جلوگیری از هر نوع سرقت اسم دزدگیر به گوشمان می خورد وباید بدانیم که مکانیزم و کارکرد دزدگیر پنل تصویری با انواع دزدگیر اماکن متفاوت است.

بدین صورت که پس ازجا زدن قاب پلاستیکی پنل برروی دیوار یک سوئیچ وکلیدمکانیکی کوچک بین پنل و قاب قرار می گیردکه درهنگام بستن پنل فشرده می شود ونصاب ازخروجی این رله می تواند به عنوان یک کلیداستفاده نماید وآن رابه یک آژیردر راهرو ویا قسمت ورودی درب اتصال دهد تا درهنگام بازشدن پنل ازقاب،این کلید و سوئیچ ازحالت فشردگی خارج وآژیربه صدا دربیاید.

در برخی از این دستگاه ها می توان خروجی این رله را به زنگ این واحد متصل نمود تا در صورت باز شدن،زنگ واحد به صدا در آید واین حالت دوم از نظر ایمنی کارساز نمی باشد.

استفاده از پنل تصویری مناسب در مکان مناسب:

نکته بسیارظریف که بایدفقط درهنگام خریدآیفون تصویری به آن توجه نمود این است که ازیک پنل بسیارگران قیمت مانندپنل لابی برای درب ورودی استفاده نکردویا ازانواع پنل لوکس آیفون تصویری دریک محله پرخطرکه می خواهیم لوازم حفاظتی نیزنصب کنیم استفاده نکرد.اگردراین مرحله انتخاب آگاهانه ای با استفاده ازروش های بالا صورت گیرد بسیار پیشگیرانه ازسرقت پنل آیفون تصویری خواهدبود.پس نکته بسیارمهم دراین موضوع جلب توجه نکردن نوع پنل می باشد.به عنوان مثال انواع پنل لمسی رندا الکتروپیک به دلیل داشتن نوارنور و روشن بودن دائم بسیارجلب توجه می کندپس نبایدحتی یک شب بدون حفاظت آن را راه اندازی نمود.

سخن آخر

شایددراین چندسال اخیر سرقت پنل آیفون تصویری بسیاراهمیت پیداکرده وبه دلیل اهمیت بالای موضوع واینکه پنل دم درب تصویری برای کل ساختمان ومشترک می باشد . پس درحفظ،نگهداری،تعمیرات ومسائل پیشگیرانه بسیاردقت نماییم وحتمااز قسمت نمایندگی مجازجهت رفع عیب وخرابی کمک بگیریم.

راه های ارتباطی و تماس با فروشگاه اوج الکتریک :

شماره تماس فروشگاه : 01333234948

شماره شبکه های اجتماعی : 09227435285

مدیریت فروشگاه : 09114232411 ( درویش پور )

وبلاگ اوج الکتریک

owjelectric وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *