تخفیف ها و جوایز سال 1403

فروشگاه
اوج الکتریک
0

مقاومت ها و روش تست انها

مقاومت ۶۸۰ اهم

مقاومت ها و روش تست آنها

مقاومت‌ ها، از جمله مولفه‌های الکترونیکی هستند که برای تنظیم جریان الکترون در مدارهای الکترونیکی به کار می‌روند. دو نوع اصلی مقاومت ، مقاومت‌های ثابت و مقاومت‌های متغیر هستند. مقاومت‌های ثابت شامل مقاومت‌های کربنی، فیلم فلزی، و مقاومت‌های سیمی هستند. هر نوع از این مقاومت‌ها ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند و برای کاربردهای…