اموزش تعمیر برد پنل ایفون صوتی تابا

آموزش تعمیر برد پنل آیفون صوتی تابا

آموزش تعمیر برد پنل آیفون صوتی تابا . در ابتدا تعمیر برد پنل آیفون صوتی تابا از قسمت تغذیه شروع میکنم که بدلیل استفاده شرکت از خازن۱۶ ولتی اکثرا این…